Složení zubu

Zub se skládá ze zubní skloviny, dentinu (zuboviny) a zubního cementu. Zubní sklovinu tvoří buňky ameloblasty, odontoblasty jsou součástí dentinu a zubní cement obsahuje cementocyty a cementoblasty.

 

Složení zubu

 

Z chemického hlediska lze složky zubu rozdělit na anorganické a organické (nízkomolekulární a makromolekulární) látky.

 

Anorganickými složkami zubu jsou převážně sloučeniny vápníku a fosforu:

· apatit (fosforečnan vápenatý – Ca3(PO4)2)

· karbonát apatit (Ca10(PO4)6CO3)

· hydroxyapatit (Ca10(PO4)6(OH)2)

· fluoroapatit (Ca10(PO4)6F2)

 

Zastoupení organických látek se mění v průběhu vývoje zubu. Nedospělá sklovina obsahuje 50 % organické hmoty a 50 % minerálních složek, zatímco dospělá 96 % minerálních složek, 0,5 % organických složek a zbytek tvoří voda. V zubovině nalezneme větší množství organických látek (20 – 25 %) a kolem 60 – 65 % minerálních látek.

 

Mezi nízkomolekulární organické látky obsažené v zubech řadíme organické kyseliny, lipidové složky a monosacharidy.